top of page
maxresdefault.jpg

 

 

 

YouthLinks 

 

 

Strengthening youth employability skills

 

 

through technology

YouthLinks, a global virtual platform, uses mobile technology to develop young people’s employability skills.

За платформата

Базирана на Facebook Workplace, платформата Youthlinks свързва дигитално млади хора (16-25 год. ) и ментори от корпоративната сфера, различни институции и други партньиращи страни, за да мултиплицира и укрепи ефекта на програмите за менторство.

 

Дигиталната връзка предлага гъвкавост по отношение на време, преодолява географските бариери и позволява на менторите да подкрепят повече млади хора.

Платформата Youthlinks служи и като информационен център, където младежите могат да намерят материали и инструменти за по-добра подготовка за навлизане на пазара на труда.

Липсата на мрежи за подкрепа води до липса на заетост 

Youthlinks: Welcome

Риксът от социално изключване и невъзможност за трудова реализация е изключително висок за младежите, които напускат алтернативна грижа. Те не могат да разчитат на подкрепяща среда от страна на семейство и роднини, често нямат достъп до положителни ролеви модели, липсват им възможности да развият умения и натрупат трудов опит. В резултат те се изправят пред по-висок риск от това да не могат да намерят подходяща работа, често влизат в сивата заетост или живеят в бедност.  

 

Програмите за менторство са една добра възможност за младите хора, напускащи грижа да получат правилни насоки и да увеличат своите възможност за заетост, но често изпитват трудности: менторите не разполагат с достатъчно време; георграфското разстояние затруднява поддържането на връзка; броят на младежите, които се интересуват да участват в такава програма е много по-голям от броят на заинтересованите ментори.

YouthLinks_Screenshot-360x300.png

Предимства за нашите партньори в Youthlinks 

Опитът показва, че служителите на корпоративните ни партньори, които участват като ментори в платформата са по-мотивирани и по-лоялни към компанията след участието си в подобна програма. Youthlinks им дава възможност да подкрепят младите хора в собствената си държава, но и също така те могат да се свържат с младежи от други държави, които нямат достъп до възможности за развитие на умения. Служителите-ментори могат да обогатят своите дигитални умения и да получат допълнителни познания в съответните им професионални сфери.

Youthlinks предоставя възможност на компаниите да допълнят своята корпоративна социална стратегия и да укрепят присъствието си и извън България.

Capture.PNG
bottom of page